ماکت فلزی آرش کمانگیر

آرش کمانگیر یکی از پهلوانان ایران در عهد منوچهر که تیرانداز ماهری بوده. بنابر داستانهای ایران در جنگ میان منوچهر و افراسیاب قرار شد تیری پرتاب کنند هرجا تیر فرود آید مرز ایران و توران شود آرش از آمل طبرستان تیری پرتاب کرد که در مرو فرود آمد.ماکتی ساخته شده از ابنیه ارزشمند کشور عزیزمان از جنس فلز که طراحی و تولید  دقیقی با رعایت جزئیات بر روی آن صورت گرفته است.
مشخصات محصول
ابعاد
بسته بندیدارد
جنسفلز
لوازم جانبی
قیمت