آینه شمعدان هخامنش کوچک

شاهنشاهی هخامنشیان به عنوان بزرگترین امپراتوری جهان از نظر گستردگی و جمعیت نام برده شده است.در حقیقت مشخصه مهم این دولت احترام به آزادی فردی و قومی و بزرگداشت نظم و قانون و تشویق هنرها و فرهنگ بومی و همچنین ترویج بازرگانی و هنر بود.
مشخصات محصول
ابعاد15*10
بسته بندیدارد
جنسفلز
لوازم جانبی
قیمت350/00 ریال